WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, w Instytucie Nauk o Zdrowiu, zostało przeprowadzone szkolenie z techniki masażu Kobido by Aurum na twarz, zwiększające kompetencje na rynku pracy.
Do szkolenia przystąpili studenci kierunku kosmetologia Uniwersytetu w Siedlcach, wyłonieni przez Komisję konkursową w Konkursie pt.: ,,Anatomia i fizjologia w najnowszych technikach masażu liftingującego”.

szkolenie z techniki masazu Kobido by Aurum

20 maja 2024 roku na najwyższym szczycie świata - Mount Everest (8848 metrów n.p.m.) stanął przedstawiciel naszej Uczelni - prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Na dachu świata, zwanym też trzecim biegunem globu, zaprezentował flagę z emblematem Uniwersytetu w Siedlcach. Z okazji zrealizowania tego niezwykłego przedsięwzięcia prof. Kryspin Mitura zwrócił się również do społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu z krótkimi pozdrowieniami.

 prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura

Szanowni Profesorowie, Profesorowie Uczelni oraz Nauczyciele Akademiccy
Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytetu w Siedlcach

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Senatu UwS, zaplanowanym na dzień 22 maja 2024 r., pragniemy poinformować, iż grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni naszego wydziału przydzielono 2 mandaty, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni – 1, oraz w grupie studentów i doktorantów 1 mandat.

Proszę o składanie kompletu dokumentów do p. Agnieszki Klewek w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r. do godziny 15:00.

 

Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa powyżej, mogą być zgłoszeni
w trakcie zebrania wyborczego do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów,
z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata.

Zebranie wyborcze odbędzie się dnia 22.05.2024 r. w sali 214, budynku WNMZ przy
ul. Prusa 14, o godzinie:

- 10:30 –  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;

- 12:30 – Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Więcej informacji dotyczących wyborów do Senatu UwS znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.bip.uph.edu.pl/31331,31334/31334/

Z wyrazami szacunku,

dr Arkadiusz Wejnarski

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.