WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W dniach 17-18 listopada w Akademii Aesculap w Nowym Tomyślu odbyła się inauguracja eksperckiego programu edukacyjnego Hernia Master. Kurs obejmował dwudniowe szkolenie przygotowane w ramach pierwszego etapu programu. Warsztaty były poprowadzone przez ekspertów w dziedzinie laparoskopowego leczenia przepuklin: dr hab. n. med. Kryspina Miturę, profesora UPH oraz prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego, którzy byli również pomysłodawcami i inicjatorami tej formy szkolenia. Program Hernia Master został opracowany we współpracy z Towarzystwem Chirurgów Polskich (TChP), a w inauguracji szkolenia wziął udział prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan – Prezes TChP. Pierwszy etap kursu składał się z części teoretycznej oraz warsztatów szycia i wiązania laparoskopowego na trenażerach oraz materiale biologicznym.

 Inauguracja nowego programu edukacyjnego Hernia Master

W dniach 8-13 listopada 2022 roku w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) odbyły się warsztaty laparoskopowe z wykorzystaniem kadawerów, dotyczące nowoczesnych technik chirurgicznych stosowanych w leczeniu przepuklin brzusznych – CEMA Hernia Summit Master Class. W kursie wzięli udział chirurdzy z siedmiu krajów Europy Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wśród uczestników znalazł się dr hab. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiono wszystkie aktualnie dostępne metody operacyjne stosowane w herniologii.

 CEMA Hernia Summit w Republice Południowej Afryki

W dniach 21-24 października 2022 roku w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda (Harvard Medical School) zostało przeprowadzone kolejne szkolenie w ramach czwartej edycji programu specjalistycznego Surgical Leadership Program. Tym razem wykłady i zajęcia praktyczne odbywały się w Royal College of Surgeons w Londynie. Wśród 105 uczestników pochodzących z sześćdziesięciu jeden krajów, którzy zostali dwa lata temu wybrani z blisko trzech tysięcy zgłoszonych kandydatur, znajduje się dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach, który jest pierwszym, i jak dotąd jedynym chirurgiem z Polski uczestniczącym w tym szkoleniu.

Program szkoleniowy w Uniwersytecie Harvarda

Tegoroczny Kongres European Hernia Society (EHS) odbył się w Manchesterze (Anglia) w dniach 19-21 października. EHS jest najstarszą i największą chirurgiczną organizacją naukową w Europie, której działalność skupia się na zagadnieniach rekonstrukcji defektów ściany brzusznej i przepuklin. W trakcie tegorocznej konferencji przedstawiano i omawiano głównie zagadnienia dotyczące rozległych pooperacyjnych defektów powłok brzusznych, które nadal stanowią olbrzymie wyzwanie kliniczne, a nowoczesne możliwości skutecznego leczenia tych chorych zostały opracowane na świecie zaledwie w ostatniej dekadzie. W Kongresie udział wzięło dziewięciu chirurgów z Polski, wśród nich znalazł się dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, który jest członkiem European Hernia Society nieprzerwanie od 2007 i od piętnastu lat corocznie uczestniczył we wszystkich kongresach EHS w Europie.

Kongres European Hernia Society w Manchester


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.