WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach oraz Uniwersytet w Siedlcach zapraszają na konferencję pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne w gabinetach kosmetycznych i tatuażu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika oraz JM Rektora Uniwersytetu w Siedlcach prof. dr hab. Mirosława Minkiny

która odbędzie się 20 listopada 2023 r.
w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach przy ul. Żytniej 39.

Program Konferencji plik pdf

Klauzula informacjna do przetwarzania danych osobowych do pobrania

plakat konferecji Bezpieczeństwo zdrowotne w gabinetach kosmetycznych i tatuażu

 loga sponsorów

W dniach 20-23 września 2023 roku we Wrocławiu odbył się 71. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP). Zróżnicowany i przygotowany z rozmachem program naukowy, ożywione dyskusje z ekspertami, jak również imprezy towarzyszące temu wydarzeniu, były czynnikiem łączącym liczne grono lekarzy i sympatyków Chirurgii Polskiej. W 71. Kongresie wzięło udział ponad 1500 uczestników z całego kraju, w tym 180 wybitnych ekspertów w dziedzinie różnych specjalizacji chirurgii.

W trakcie trwanie Kongresu odbyła się sesja plenarna, podczas której powołano Polski Oddział American College of Surgeons – największej lekarskiej organizacji na świecie. Wśród piętnastu członków założycieli tej polskiej organizacji znalazł się prof. dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach, który jest członkiem tej prestiżowej organizacji chirurgicznej od 2019 roku.

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich we Wrocawiu

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w roku akademickim 2023/2024. Termin składania dokumentów upływa 8 października 2023 r.
Szczegóły: mazovia.pl

 Prof dr hab K Mitura

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 7 września  2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu dr hab. Kryspinowi Miturze tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.