WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W dniach 20 – 23 czerwca 2023r. w Rzymie odbył się 31. Międzynarodowy Kongres European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Jest to największa i najważniejsza cykliczna konferencja naukowa chirurgów w Europie.

Podczas spotkania prezentowane były najnowsze techniki chirurgii minimalnie inwazyjnej, przede wszystkim z wykorzystaniem metod endoskopowych i laparoskopowych. Omówiono wyniki leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych terapii zabiegowych i przedstawiono aktualne wytyczne leczenia chirurgicznego. Dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. uczelni reprezentujący Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH, przedstawił pracę „SCOLA technique as a safe and effective approach for patients presenting with small umbilical hernias and concomitant diasthasis recti”, w której omówił możliwości wykorzystania nowego dostępu laparoendoskopowego do przeprowadzania rekonstrukcji przedniej ściany jamy brzusznej, u kobiet z poporodową niewydolnością ściany jamy brzusznej. W tym doniesieniu przedstawił własne wyniki leczenia i omówił dotychczasowe doświadczenia z tą nowatorską techniką, stosowaną na świecie zaledwie od kilku lat, a po raz pierwszy opisaną w 2018 roku.

31st International EAES Congress w Rzymie

Udział w tym spotkaniu był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy chirurgami z różnych stron świata. EAES (European Association for Endoscopic Surgery) jest największą międzynarodową organizacją chirurgii małoinwazyjnej w Europie, skupiającą ponad 4200 członków z ponad 100 krajów. Dr hab. Kryspin Mitura jest członkiem tej organizacji od 2012 roku.

Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Psychospołeczny i somatyczny wymiar opieki medycznej nad człowiekiem zdrowym i chorym” Lublin - Siedlce, 21 czerwiec 2023 roku.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonywać pod linkiem:
https://forms.gle/RXeuAMc7ugVZs8gB9

Na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  w dniach 17-18 oraz 24-25 kwietnia br. dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA odbyło się profesjonalne, CERTYFIKOWANE szkolenie z masażu KOBIDO. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a Firmą MELIU Sp. zo.o, z siedzibą w Warszawie.

szkolenie z masażu KOBIDO

Decyzją z dnia 13 kwietnia 2023 roku Minister Edukacji i Nauki udzielił pozwolenia na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

kierunek lekarski


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.